Presentationer från Kartdagarna 2018

Nu är alla presentationer som vi fått tillåtelse av föredragshållarna att publicera från Kartdagarna 2018 publicerade på hemsidan. Ni hittar dem genom att klicka er vidare: Här

Presentationerna är upplagda sessionsvis.

Ett stort tack till alla föredragshållare!