Utvärderingsenkät Kartdagarna 2017

Direkt efter Kartdagarna i Örebro skickades det ut en utvärderingsenkät till deltagarna för att få en bild av vad deltagarna tyckte om Kartdagarna 2017. Vi är nöjda med svarsfrekvensen genom att vi fick in 353 svar. Tack till alla som svarat och era svar kommer till stor nytta för framtida Kartdagar.

En sammanställning av enkätsvaren finns  i denna PDF-fil: Sammanställning av enkät Kartdagarna 2017

Bland de som svarat och angett sin e-postadress drogs en vinnare och det blev Lars-Göran Edin, från Härnösands kommun. Ett stort GRATTIS till Lars-Göran som kommer att få med posten fyra stycken Triss-lotter.