Välkommen till Kartdagarna 2023 i Helsingborg

All anmälan är nu öppen!
Du är nu välkommen att anmäla dig till Kartdagarna som deltagare, partner, utställare
med monter, föreläsare, student, gäst eller pensionär.
Årets tema är Kartdagarna 2023 – Mötesplats Helsingborg och vi ser fram emot att
tillsammans skapa en trevlig och givande konferens.