Vinnarna på kartutställningen Kartdagar 2021

Nedan presenteras vinnarna på kartutställningen som fanns på Kartdagar 2021. Länk till själva kartutställningen: Kartutställningen 2021 (arcg.is)

GRATTIS till alla vinnare!

Barnkartor 9-12 år

1:a pris: ”What a wonderful world they say”, ’Hilda, Maria och Hanne i klass 6A, Adolf Fredriks musikklasser.
Juryns motivering: Med sprudlande färger, magi och fantasi presenterar kartan en utopisk värld där alla får vara precis som de är och inget behöver vara perfekt.

2:a pris: ”The last green”, Kai-Yi, Ludvig och Henry i klass 4A, Björkhagen skola.
Juryns motivering: Noggrann kartografi visar hur en uppdelad framtid kan se ut, där älven separerar den sista gröna skogen från den grå staden.

3:e pris: ”Climate change IS REAL!”, Vendela, Felicia och Moa i klass 6A, Adolf Fredriks musikklasser.
Juryns motivering: Ett tydligt budskap, som genom enkel kartografi och avskalad utformning, når oss alla.

Barnkartor 12-15 år

1:a pris: Hanna
Juryns motivering: Kartan ger med sin sterila enkelhet ett entydigt budskap om en värld där sociala medier tagit över allt och styr verkligheten.

Hederspris: Elin
”Nu är jag på Ungdomsvägen, med skola och hästar. Hastigheten är hög. Sedan svänger jag in på Vuxenvägen. Det blir lite slingrigt när jag blir äldre. Jag har höga mål, Mount Everest, och sedan kraschar alltihop på slutet.”

Elevkartor

1:a pris: ”Upptäck byggnadshistorien i Sigtuna”, Tuomo Virtanen
Juryns motivering: En karta med stort intresse för en bred målgrupp. Kartan är vacker, lättläst och informativ, och är en känsligt utförd pastisch på en 1700-talskarta. Generaliserings-nivån är bra och får det väsentliga innehållet att lyftas fram. Text och typografi är väl vald och väl placerad. Layouten är ren och har bra balans.

2:a pris: ”Lekfulla Södermalm”, Sofia Lindroth
Juryns motivering: ”En genomtänkt karta som kan inspirera föräldrar och andra att variera sina besök på lekplatser. God typografi/textplacering och dämpad färgskala ger tydlig skiktning av informationen. Bra genomgång och sammanställning av olika alternativa besöksmål. Få korrekturfel trots textmängden. Välbalanserad layout.”

3:e pris: ”Välkommen till Faludden”, Maria Wikström
Juryns motivering: En användbar karta främst för målgruppen fågelskådare men som kan vara till stor glädje även för andra besökare. Väl separerade färgtoner gör kartan lätt-läst utan att vara alltför färgstark. Lokaliseringskarta hade kunnat ge bättre översiktsinfo men ”vägskyltarna” hjälper. Denna karta är en av få som redovisat kartprojektion och referenssystem på ett korrekt sätt.

Tryckta kartor

Vinnare: Huddinge cykelkarta, Infab
Juryns motivering: Oversiktleg kart med god og lesbar skrift. Gode fargevalg. Godt grunnkart med relevant informasjon og god tegnforklaring. Tydeleg men ikkje overdriven markering av sykkelruter. Positivt med vegregister og rutenett for søk i kart. Fin tilleggsinformasjon utan at denne tek for mykje plass. Eit godt og relevant kart både for lokal-befolkning og turistar.

Interaktiva kartor

Vinnare: Jönköpings kommuns naturreservat, Ingvar Röjder från Jönköpings kommun
Juryns motivering: Vinnaren har eit fint kart med kartobjekt overlagt terreng som er framheva ved hjelp av skyggebruk. Meir detaljert på innerste zoom-nivå. Kartet er enkelt, men svært god kobling til meir informasjon i tekst og bilder. Mange klikkbare objekt med meir informasjon. Intuitivt, fungerer godt på mobil. Lett å finne fram i menysystem. Jurymedlem Carsten vart inspirert til å leggje inn ein tur til Jöngkjøping i ferien!

Länk till kartan: https://jonkoping.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=143b5556762744c78f58cc8d6b6c1280