Uppsala

Lokalavdelningen i Uppsala har ca 150 medlemmar. Lokalavdelningen ska vara en naturlig kontaktpunkt för medlemmarna samt verka för dessas behov av information och åsiktsutbyte. Syftet med lokalavdelningens arbetsutskott är att inom det geografiska området arbeta enligt sällskapets målsättning.

Lokalavdelningen i Uppsala har ett arbetsutskott med sammansättning:

  • Nicklas Vulcan
  •  Åsa Henningsson
  •  Kjell Olsson
  •  Kristina Lundin

Lokalavdelningen arrangerar med jämna mellanrum studiebesök till organisationer inom Kartografiskas verksamhetsområde i Uppsalatrakten. Dessa annonseras via e-post till medlemmar i området och i Kartografiska Sällskapets nyhetsbrev

Kontakt: Nicklas Vulcan e-post: n.vulcan@telia.com