Tillgängliga mentorer

 


Namn:Mats Elfström

Befattning: Geodatastrateg/samordnare/utvecklare/ingenjör efter behov

Arbetsplats: Skåne

Telefonnummer: 070-5953935

E-post:  mats.elfstrom@giskraft.com

Verksamhetsort/orter: Skåne

Verksamhetsområden: Allt inom geodataanvändning i små till medelstora kommuner. Sök upp mig på LinkedIn för att se vad jag gillar att jobba med.

Följande egenskaper beskriver Mats:Jag vill försöka vara den där kunnige kollegan som jag har saknat under mina år som i praktiken ensam geodataansvarig.


Namn: Helena Ringmar

Befattning: GIS-strateg och affärsarkitekt

Arbetsplats: GIS-kvalitet

Telefonnummer: 0790-756 156

E-post:  helena.ringmar@gmail.com

Verksamhetsort/orter: Mälardalen

Verksamhetsområden: Utveckling av användning av geografisk information inom hela kommunorganisationen och på Internet. WebbGIS, kvalitetsutveckling, kundorienterad verksamhetsutveckling, initiering av projekt och systemförvaltning, community på internet för samverkan om opensource webbgis, kartografi och metadata.

Följande egenskaper beskriver Helena: Jag delar gärna med mig och utbyter erfarenheter med andra GIS-samordnare.


Namn: Bengt Rystedt

Befattning: Pensionär från Lantmäteriet och Högskolan i Gävle

Arbetsplats: Glumslöv

Telefonnummer: 070-607 34 29

E-post:  bengt@rystedt.se

Verksamhetsort/orter: Skåne

Verksamhetsområden: FoU inom kartografi och GIS.

Följande egenskaper beskriver Bengt: Intresserad av den fortsatta utvecklingen av kartografi och GIS.


Namn: Sara Wahlund

Befattning: Teknisk lantmätare

Arbetsplats: WSP Group, Samhällsbyggnad, Geografisk information

Telefonnummer: 010-722 71 97 

E-post: sara.wahlund@wsp.com

Verksamhetsort/orter: Göteborg

Verksamhetsområden: Projektledning, rörelsekontroll, dInSAR, stomnät, RTK-nät. Tidigare (på Göteborgs stad) även fotogrammetrisk mätning.

Följande egenskaper beskriver Sara: Gillar att lyssna, motivera och lösa problem tillsammans med andra. Optimist av födsel och ohejdad vana.


Namn: Per Backman

Befattning: GIS-ingenjör

Arbetsplats: Nyköpings kommun

Telefonnummer: 0155-24 81 15

E-post: per.backman@nykoping.se

Verksamhetsort/orter: Nyköping

Verksamhetsområden: GIS, systemuppbyggnad, användarsupport. Anpassar system och ger support till ett antal olika kommunala verksamheter.

Följande egenskaper beskriver Per: Från början mätningsingenjör. Har jobbat med digitala kartsystem sedan 1988. Mesta tiden i Nyköpings kommun men även sammanlagt 6 år i Moçambique och Kap Verde.


Namn: Kennet Fredriksson

Befattning: Bygglovschef

Arbetsplats: Upplands Väsby

Telefonnummer: 073 – 91 097 704

E-post: kenneth.fredriksson@upplandsvasby.se

Verksamhetsort/orter: Sigtuna

Verksamhetsområden: Ledarskapsfrågor, Kart och GIS

Följande egenskaper beskriver Kennet: Lyhörd, flexibel, målinriktad