Geodesi

Sektionen arbetar för att geodetisk information och kunskap sprids och utvecklas inom branschen för att på så vis bidra till hög effektivitet, tillförlitlighet och tillfredsställelse inom berörda verksamheter såsom geodetisk mätning, positionering, kartframställning eller annan insamling, bearbetning, förvaltning eller användning av geografisk information.

Förbättringar av geodetisk infrastruktur, mätningsutrustning, metodik, standarder eller utbildning är exempel på tänkbara effekter av sektionens arbete.

Detta görs bland annat genom att:

  • Ta fram underlag för sessioner vid Kartdagarna
  • Artiklar till tidningen Kart & Bildteknik och andra publikationer

Ansvarig

Lennart Gimring , telefon 070-224 93 38

Lars Jakobsson , telefon 070-8191093

Kontakt

Övrigt

Geodesin är en av de äldsta naturvetenskaperna med kopplingar till astronomi och geometri. Den naturvetenskapliga geodesin studerar jordens form, tyngdkraftsfält och dess dynamiska förändringar. Inom geodesin utvecklas nationella och globala koordinatsystem (eg. geodetiska referenssystem), som används för lägesbestämning av geografisk information. Vidare stöttar geodesin utvecklingen av avancerade mätningstekniker för noggrann positionering och navigering med hjälp av moderna satellittekniker; t.ex. GPS – Global Positioning System.