GIS/GIT

Sektionen ska aktivt verka för att GIS/GIT-området får den roll området förtjänar inom Sällskapets verksamhet. Sektionen ska medverka till en ökad samverkan mellan olika organisationer inom GIS/GIT-området.

Detta görs bland annat genom att:

  • Leda sessioner under Kartdagarna
  • Lämna förslag till ämnesområden för artiklar inom tidningen Kart & Bildteknik
  • Medverka vid genomförande av eventuella regionala kartdagar

Ansvarig

 

Kontakt

Övrigt

(GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Geografisk informationsteknik (GIT) handlar om olika tekniker som används främst för att samla in data till ett GIS.