Historisk kartografi

Sektionen har till uppgift att höja intresset för historisk kartografi och kartografins historia.
Detta görs bland annat genom:

 • Besök på arkiv/bibliotek samt mer praktiska aktiviteter med kartering med äldre instrument och metoder.
 • Att söka uppslag och idéer till artiklar till tidningen Kart & Bildteknik och till konferensen Kartdagar.

Ansvarig

 

Kontakt

  • Ledamot: Bo Lundström
  • Ledamot: Göran Samuelsson
  • Ledamot: Greger Bergvall

Övrigt

Länkar till Historiska kartor

 • Lantmäteriet har en mycket stor mängd inskannade historiska kartor. Gå till historiska kartor. Man kan fritt titta på alla skannade kartor i både lantmäteristyrelsens arkiv och det som låg i de regionala arkiven. Man kan också beställa digitala kopior.
 • Riksantikvarieämbetets webbplats finns en hel del information om historiska kartor och hur man kan hantera digitala versioner av historiska kartor.
 • Västerås kommun har lagt ut ett antal georefererade historiska kartor från 1688, 1751, 1854 (Ljunggrens atlas), 1902, 1907, 1915, den så kallade häradekonomiska kartan från början av 1900-talet, 1933, 1950, 1962, 1963, 1973, 1983 och 1998. Välj  ”Historiska kartor” eller ”Historiska svepkartor” för att jämföra äldre och yngre kartor.
 • Bohusläns museum har samlat historiska kartor över Bohuslän i en databas.  Det är alla möjliga typer av kartor från Carta Marina 1539 och framåt.

Litteratur om Historiska kartor

Här finns ett litet urval av all litteratur som berör historiska kartor (i huvudsak böcker och större verk):

 • Ahlberg, Nils. 2005. Stadsgrundningar och planförändringar: Svensk stadsplanering 1521-1721. Acta universitatis agriculturae sueciae. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences.
 • Björnbo, Axel Anthon & Carl Sofus Petersen, 1909. Der Däne Claudius Claussøn Swart (Claudius Clavus), der älteste Kartograph des Nordens, der erste Ptolemäus-Epigon der Renaissance: eine Monographie. Innsbruck. Avhandling om den äldsta kartan över Norden.
 • Svenska lantmäteriet 1628-1928. 1928. Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivandet av Lantmäteriets historia.
 • Crane, Nicholas. 2003. Mercator: The man who mapped the planet. London: Phoenix.
 • Edlund, Lars-Erik, Anne-Sofie Gräslund, and Birgitta Svensson. 2008. Kartan i forskningens tjänst : Föredragen vid ett symposium i Uppsala 23-25 november 2006. Acta academiae regiae Gustavi Adolphi. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Ehrensvärd, Ulla. 2006. Nordiska kartans historia: Från myter till verklighet. Helsingfors: Schildt, John Nurminens stiftelse.
 • Ekstrand, Viktor. 1902. Samlingar i landtmäteri, tredje samlingen. Bilder ur landtmätarnes lif. Stockholm.
 • Ekstrand, Viktor. 1896-1903. Svenska landtmätare: Biografisk förteckning. 1628-1900. Stockholm.
 • Fredholm, Anders, ed. 1978. Lantmäteriet och kartväsendet i samhällsbyggandet 1928-1978. Gävle: Statens lantmäteriverk.
 • Gregory, Ian and Paul S. Ell. 2007. Historical GIS: Technologies, methodologies and scholarship. Cambridge studies in historical geography 39. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.
 • Harley, J. B. and Paul Laxton. 2001. The new nature of maps: Essays in the history of cartography. Baltimore, Md. ; London Santa Fe, N.M.: Johns Hopkins University Press ; Published in cooperation with the Center for American Places.
 • Hedin, Anders. 2007. Sveriges sjökartor: 1539-1836. Sea charts of Sweden. Stockholm: Max Ström.
 • Höglund, Mats, ed. 2008. 1600-talets jordbrukslandskap: En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Skrifter utgivna av Riksarkivet. Stockholm: Riksarkivet.
 • Jansson, Ulf. ed. 2007b. Kartlagt land: Kartan som källa till de areella näringarnas geografi och historia. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden – Kungl. Skogs- och lantbruksakademien. Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.
 • Knowles, Anne Kelly and Amy Hillier. 2008. Placing history: How maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands, Calif.: ESRI Press.
 • Lundén, Thomas, ed. 2008. Kartan och verkligheten. Ymer. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi.
 • Lundin, Eliz. 2003. Sverige i kartskisser och texter från 1550-talet. Riksarkivet.
 • Lönborg, Sven. 1903. Sveriges karta : tiden till omkring 1850. Gammal men fortfarande av värde.
 • Monmonier, Mark. 1991. How to lie with maps. Chicago: University of Chicago Press.
 • Monmonier, Mark. 2004. Rhumb lines and map wars: A social history of the Mercator projection. Chicago: University of Chicago Press.
 • Svensson, Henrik. 2005. Öppna och slutna rum – enskiftet och de utsattas geografi : Husmän, bönder och gods på den skånska landsbygden under 1800-talets första hälft. Meddelanden från Lunds universitets geografiska institutioner, avhandlingar. Lund: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.
 • Taylor, Andrew. 2004. The world of Gerard Mercator. New York: Walker & Company.
 • Wennström, Hans-Fredrik and Ulf Sporrong. 1998. Sveriges nationalatlas. Sveriges kartor. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, Lantmäteriverket, Sveriges nationalatlas (SNA).
 • Westholm, Erik. 1992. Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna. Geografiska regionstudier, 25. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, Univ.
 • Wood, Denis and John Fels. 1992. The power of maps. Mappings. New York: Guilford Press.
 • Woodward, David, ed. 2007. The history of cartography. Vol. 3, cartography in the European renaissance. P. 1-2. Chicago: Univ. of Chicago Press.