Kartografi

Sektionens övergripande mål är att uppmärksamma kartografiska frågor inom och utom sällskapet. Detta görs bland annat genom att:

  • Anordna kartutställning på föreningens årliga konferens Kartdagarna. Länk till den digitala kartutställningen på Kartdagar 2023:
    Kartutställningen 2023 (arcg.is)
  • Att med en sektionsledamot delta i redaktionskommittén för tidningen Kart & Bildteknik.

Ansvarig

Kontakt

    • Ledamot: Sophie Bergman Trygger
    • Ledamot: Oskar Penje
    • Ledamot: Jessica Lage