Utbildning

Kärnan i sektionens verksamhet är geografiska informationssystem. Resultatet av tidigare universitets- och högskolelärarkonferenser har varit att det samlade intresset täcker ett vidare ämnesfält. Akademiska utbildningsprogram inom lantmäteri, samhällsplanering, geografi, geomatik och geoinformatik är exempel på denna bredd. Detta innebär att de ämnesområden som är  aktuella inom ramen för sektionens aktiviteter sträcker sig från fotogrammetri och geodesi via GIT och fjärranalys till GIScience och kartografi.

Detta görs bland annat genom att:

  • arbeta med utbildningsfrågor på alla nivåer inom utbildningssektorn och verka för ökad rekrytering till eftergymnasiala utbildningar inom Kartografiska Sällskapets intresseområden.
  • årligen genomföra en konferens för lärare och övriga intresserade där utbildningsfrågor inom ämnesområdena behandlas.
  • fungera som länk mellan privata och offentliga verksamheter samt utbildningsinstanser inom ämnesområdet, både nationellt och internationellt.
  • främja kompetensuppbyggnaden i Sverige inom ämnesområdena.

Ansvarig

Jesper Paasch, telefon 072-015 47 01

Kontakt

  • Ledamot: Ulrika Ågren
  • Ledamot: Jonas Bohlin
  • Vakant