Geografiskt IT, utbildningar

Utbildningar inom geografisk IT

Att utbilda sig inom Geografisk IT innebär att du antingen utbildar dig för utveckling och teknik eller för användning och tillämpning. Utbildningarna utgörs främst av civil- och högskoleingenjörsutbildningar, kandidat- och magisterutbildningar på universitet och högskolor samt KY-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar). Utbildningarna kallas ofta lantmäteri, samhällsbyggnad, geografi, geomatik eller Geografisk IT. Befintliga utbildningar inom det Geografiska IT-området kan indelas i följande områden:

Civilingenjör

Som civilingenjör studerar du generellt längre och mer inom teknik, matematik och IT. Vid yrkesvalet väljer du ofta arbeten inom utveckling eller som chef, projektledare eller andra arbeten på strategisk nivå.

Högskoleingenjör

Högskoleingenjörsutbildningarna domineras av ämnen inom Geografisk IT. Redan från början specialiserar man sig och läser inte så mycket allmänna ämnen. Vid yrkesvalet väljer du ofta att arbeta med produktion, utveckling eller försäljning.

Kandidat- och magisterexamen

De flesta kandidat- och magisterutbildningar inom Geografisk IT är inriktade mot användning av geografiska informationssystem (GIS) inom t ex planering och miljö. Vid yrkesvalet väljer du att bli samordnare, utvecklare eller att arbeta med t ex miljö och planering.

KY-utbildningar

Kvalificerad yrkesutbildning är ofta en tvåårig utbildning med inriktning mot produktion inom Geografisk IT. Vid yrkesvalet väljer du ofta att arbeta med produktion eller användning av GIS.

Lärosäten

Lärosäten med utbildningar inom Geografisk IT finns på de flesta högskolor och universitet t ex inom arkitektur, geovetenskap, kulturgeografi, naturgeografi, samhällsplaneringsutbildningar m. fl. Utbildningarna skiljer sig dock åt – sök den som bäst passar dig!

YH-utbildningar

YH-utbildning är en utpräglad eftergymnasial yrkesutbildning. 1/3 av utbildningens längd förläggs på olika arbetsplatser i form av praktik.  För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs dessutom alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.