Geografiskt IT, yrken

Yrken inom geografisk IT

Precis som i alla andra branscher finns det olika sorters jobb – allt från utveckling och produktion till ledning av personal, försäljning och mycket annat. Yrkena inom Geografisk IT är ofta tekniskt inriktade med stort inslag av IT. Därigenom utvecklas området i snabb takt. Området är också en del av samhällsbyggnadsprocessen, vilket innebär att du kan vara med och bygga det nya digitala samhället. Yrkena finns både inom privat och offentlig verksamhet. Det finns stora möjligheter att arbeta internationellt under kortare eller längre tid. Nedan följer några typiska yrkesgrupper inom det Geografiska IT-området:

Teknisk lantmätare

Både yrke och utbildning. Expert på Geografisk IT, geodesi och fotogrammetri. Arbetar ofta med utveckling.

Geomatik- och GIS-ingenjör

Ofta en högskoleingenjör inom Geografisk IT. Arbetar med produktion eller utveckling.

GIS- och informationssamordnare

Samordnar tekniska och strategiska frågor inom kommuner, länsstyrelser eller statliga verk.

Mätningsingenjör

Arbetar med mätning inom bygg- och fastighetssektorn, både inom privat och offentlig verksamhet.

IT-arkitekt

Utvecklare inom Geografisk IT. Arbetar med databaser, programmering, modellering eller systemering.

Handläggare och strateg

Arbetar med strategiska IT-frågor. En generalist som förstår helheten kring teknik, information och tjänster.

Projektledare

Leder och driver tekniska projekt omfattande från några hundra tusen till hundratals miljoner kronor.

Chefskap

Det finns chefstjänster för verksamheter omfattande ett par personer till tusentals personer.