Anmälan

Kartdagarna

Anmälan

Välj nedan vilken kategori du tillhör för att komma till anmälningsformuläret

Priser

Konferens alla dagar: 4 900 kr (medlem i Kartografiska Sällskapet erhåller 700 kr rabatt).
Konferens pensionär: 1 600 kr (medlem i Kartografiska Sällskapet erhåller 700 kr rabatt).
Konferens student: 0 kr för studerande som är medlemmar i Kartografiska Sällskapet förutsatt att du anmäler dig senast den 4 februari. En momsfri deposition om 500:- kommer dock att tas ut i samband med anmälan. Denna deposition återbetalas senast två veckor efter avslutad konferens förutsatt att studenten registrerat sig och medverkat på konferensen. Studenter som inte är medlemmar i Kartografiska Sällskapet betalar ordinarie konferensavgift 4 900 kr.
Konferens endagsavgift: 3 000 kr (medlem i Kartografiska Sällskapet erhåller 700 kr rabatt).

I själva konferensavgiften ingår kaffe inklusive tilltugg.
Sista anmälningsdag för ordinarie konferensavgift är 4 februari. Därefter tillkommer en avgift på 1 000 kronor (medlem i Kartografiska Sällskapet erhåller dock fortsatt 700 kr rabatt).
Lunch: 150 kr per dag (gratis för studenter som är medlemmar i Kartografiska Sällskapet och som anmäler sig senast 4 februari).
Tisdag – utställarnas afton: 200 kr (gratis för studenter som är medlemmar).
Kartdagsbankett: 550 kr för konferensdeltagare, 650 kr för utställare (studenter betalar 460 kr om de är medlemmar i Kartografiska Sällskapet).

Moms tillkommer med 25 % på samtliga priser där inget annat anges.

Frågor om anmälan eller kontakt

Resekompani AB
Ulrica Malmesjö, ulrica.malmesjo@resekompani.se
Henrik Carlstein, henrik.carlstein@resekompani.se
Telefon: 026-26 70 70

Frågor om programinnehåll

Peter Wasström, peter.wasstrom@lm.se