1B. Den digitala resan – behöver också en mobil karta

Många inser att appar med kartlösningar eller kartkopplingar är nyttiga både
privat eller när man vill ha affärsnytta. Varför ska vi tänka mobilt och appar?
Vad kan man använda mobilen till idag? Vilka sensorer finns för mobiler?
Vilka typer om mobila GIS finns? Hur ska vi tänka framåt? Detta föredrag
visar på möjligheter med kartor och GIS i mobilen.

Författare: Jonny Halvarsson, Metria
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1B. Den digitala resan - behöver också en mobil karta

, ,