1C. Ändrat offentligt åtagande inom kart-, geodata och lantmäteriområdet?

Kommer det offentliga åtagandet att förändras inom kart, geodata och
lantmäteriområdet? Samhällsbyggnadsområdet har blivit allt mer intressant
p.g.a. bristen på bostäder, långa handläggningstider, öppna geodata och
teknisk utveckling. 2018 är det val igen. Många av medlemmarna i KS påverkas
av vilka politiska beslut som kommer att tas. I Norge genomförs nu en
politisk process som innebär ett annat offentligt åtagande.

Författare: Lennart Sjögren, Lennart Sjögren Analys & Utveckling AB
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1C. Ändrat offentligt åtagande inom kart-, geodata och lantmäteriområdet?