1C. Varför använder inte du geodatatjänster?

Under flera år har olika myndigheter publicerat geodatatjänster som kan
användas i olika applikationer för att enklare dela och använda geodata. Vi
går sakta men säkert mot en nationell policy för öppna data. Det finns därför
stora möjligheter att förenkla vardaglig hantering för både myndigheter och
privatpersoner. Men varför använder vi inte det som redan finns? Var är de
innovativa idéerna?

Författare: Katrin Falk, Lantmäteriet och Birgitta Olsson, Naturvårdsverket
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1C. Varför använder inte du geodatatjänster?