1D. Förbättrade underlag för översvämningsanalyser – hydrologisk modellering med hänsyn till vägtrummor

Hydrologisk modellering av avrinning ofta påverkas negativt av vägar som fungerar som barriärer. För närvarande finns ingen svenska databas av befintliga vägtrummor. En nyutvecklad metod som automatiskt hitta vägtrummor leder till mycket förbättrad hydrologisk modellering.

Författare: Michael Ledwith
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,