Archive | Kartdagar 2016

Workshop: Utbildningarnas matchning mot branschens behov – flera vägar till att säkra kompetensförsörjningen. Utländsk kompetens – hinder och möjligheterBranschens eget ansvar för kompetensförsörjning Och hur når vi gymnasisterna?

Workshop: Kompetensförsörjning – Del 1 Omvärldskollen – Branschens tillväxt och rekryteringsbehov – branschens enkätsvar: -Överblick […]

Författare: Susanne Nelleman Ek, ULI Geoforum
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
YH-utbildningar
Söktryck
Nya möjligheter till kompetensförsörjning
Kompetenskrav
Continue Reading