1F. Kan en geodatastrategi lyfta en näring?

Kan samverkan i geodatafrågor mellan forskning, myndigheter, företag, NGO
och privatpersoner skapa tillväxt, skydda miljön och lyfta en näring? Det är
mångmiljardfrågan som SLU och Skogsstyrelsen ställer när de tar initiativ till
en geodatastrategi för skogssektorn. Det är en av de riktigt stora geodataanvändarna
där rätt geodata i rätt ögonblick kan betyda skillnad mellan
framgång eller fiasko.

Författare: Patrik André, Skogsstyrelsen
Datum:
Ursprung: Kartdagar 2017
1F. Kan en geodatastrategi lyfta en näring?