1G. GIS-stöd i uppströmsarbete

Minska halterna av ämnen som kadmium, zink och bly i inkommande vatten till avloppsreningsverk. Med hjälp av ett GIS-verktyg kan uppströmsarbete och andra analyser göras i syfte att förbättra både miljön och kommuninvånarnas hälsa.

Författare: Annika Lindmark
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , ,