1H. Metadata 2016 – Stödjer processer och verksamhetssystem

Metadata används för att dokumentera geografiska data och tjänster. De kraftigt ökande mängderna data och tjänster som blir tillgängliga ökar kraven på metadata, för att kunna söka efter data och ha möjlighet att utvärdera användbarheten av dessa. Med effektiva verktyg för administration av metadata kan arbetskostnader minskas och kvaliteten på metadata hållas hög. Genom att tillgängliggöra metadata i olika typer av verksamhetssystem kan metadata skapa än mer nytta för en organisation.

Författare: Anna Halvarsson, Gitter
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation