2B. Reviderad handbok för belägenhetsadresser

I oktober 2015 antogs en reviderad standard för belägenhetsadresser. Standardens syfte är att fungera som ett stöd dels för arbete med adressättning och fastställande av belägenhetsadresser. Tillgängligheten till adresser med god kvalitet ochutbytet av adressinformation över gränserna blir alltviktigare. Det är också väsentligt att de adresser som används i samhället följer standarden.Att snabbt hitta till rätt plats kan betyda skillnadmellan liv och död.

Författare: Leif Nilsson, SIS
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation