2B. Säkra din information – jobba med BAL

Genom att jobba med tjänstebaserad uppdatering av BAL slipper man dubbelarbete med att registrera uppdateringar separat och om minsta ändring görs i byggnadsbeståndet, går den nya informationen automatiskt över till Lantmäteriets databas.

Författare: Marika Olsson
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation