2B. Tjänstebaserda uppdatering i samverkan med andra direktåtkomsttjänster

Vi visar på hur man via sin tjänstebaserade uppdatering i myCarta BAL direkt kan hantera kopplingar mot andra direktåtkomsttjänster.

Författare: Monica Henriksson, VA-utveckling
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation