2C. Rätt trafikregler med kartans hjälp

För att säkerställa att det digitala underlaget avseende gällande hastigheter
är korrekt har Mora kommun gjort en inventering av hastighetsskyltar.
Arbetet med att inventera alla hastighetsskyltar inom kommunens tätorter
gjordes på 14 dagar. Arbetet utfördes med en app kopplad till kommunens
under liggande system för trafikföreskrifter samt en GPS. Avvikelser mot
kommunens egen dokumentation och de båda statliga digitala registren RDT
och NVDB noterades och korrigerades. Att informationen om gällande trafikregler
är korrekt är A och O i det digitala Sverige. Kom och se hur snabbt
och enkelt inventering och korrigering av kommunens trafikskyltar kan göras
med kartans hjälp!

Författare: Anna Wadman, Mora kommun och Michael Hallgren, Sokigo
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
2C. Rätt trafikregler med kartans hjälp