2D. ”Är det inte krig så är det lantmäteri!”

Lantmäteriets historia går tillbaka till 1600-talet då Sverige klev fram som en stormakt att räkna med i Europa. Landet hade stora in- och utrikespolitiska ambitioner.  Lantmäteriet blev ett användbart verktyg för statsledningens makt- och  kontrollbehov över sina undersåtar.

Författare: Mats Höglund, Riksarkivet
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,