2D. 1600-talets geometriska kartor och TORA-projektet

1600-talets geometriska kartor nu tillgängliga. Genom Topografiskt register Riksarkivet (TORA)kan fler historiska databaser kopplas samman. TORA är ett koordinatrelaterat historiskt register som bygger på Kammararkivets systematiska registrering av samtliga bebyggelser i det dåvarande Sverige.

Författare: Clas Tollin, Riksarkivet
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation