2D. Historiska flygbilder – en tidsmaskin som hjälper oss se bakåt i tiden

Presentation av resultatet av DAF ( Digitalisering Analoga Flygbilder) som Lantmäteriet har drivit under 2013-2015. Förutom produktion har workshops genomförts med många  goda exempel på användningen av dessa bilder.

Författare: Birgitta Fyrberg, Anders Bygren, LM
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation
Presentation