2E. Fritt tillgängliga satellitdata

Nu finns fria satellitdata och produkter tillgängliga från ESA:s (Europeiska Rymdstyrelsens) och EU:s Copernicusprogram. Inom programmet skjuts ett antal Sentinel-satelliter upp, data registreras och olika vidareförädlade produkter tas fram för olika tillämpningar. Sentinel-data arkiveras och sprids även via nationella hubbar.I sessionen ryms en övergripande beskrivning av Copernicus, svenska tillämpningar för Sentinel-1, -2 och -3 samt förutsättningarna för den svenska hubben, CGSS.

Författare: Greger Lindeberg, Geografiska Informationsbyrån och Karin Holmqvist, Rymdstyrelsen
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation