2F. HMK-Geodesi är lanserat, riktlinjer för geodetisk mätning

HMK-Geodesi har lanserats som fem dokument med olika inriktning och syfte. Föredraget presenterar dokumenten som innehåller riktlinjer för GNSS-baserad detaljmätning, terrester mätning samt stommätning. Presentationen kommer att ge exempel på olika riktlinjer samt hur dokumenten ger stöd i vardagen, både för beställare och utförare.

Författare: Anders Alfredsson, Lantmäteriet
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,