2G. Nu tar samhällsbyggandet nästa steg i digitaliseringen! Geodata i 3D är en viktig del i ett obrutet informationsflöde.

Författare: Elisabeth Argus, Bonacordi
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,