2H. Lantmäteriet och SKL jobbar vidare mot öppna geodata

Lantmäteriet, SKL och ett antal kommuner har sedan 2013 samarbetat kring förutsättningarna för öppna geodata, främst byggnader, adresser och fastighetsindelning. Såväl Lantmäteriet som kommunerna

Författare: Anna Svedlund, LM och MArianne Leckström, SKL
Datum: 27 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation