3C. Ett GIS-införande i praktiken

Varför blir alltid IT-projekt så dyra? Säkert är det många som tänkt den
tanken. Ett svar på frågan är att ett införande av en ny GIS-lösning ofta är ett
mycket större projekt än vad man först kan tro. Geografisk information är en
naturlig del i många av kommunens verksamheter och det finns många som
vill ha tillgång till denna information. Vid införande av en kommunövergripande
GIS-lösning är därför samarbete och kommunikation inom kommunen
väldigt viktigt. Så hur gör man då för att få ett lyckat införande och inte
upptäcka allt för mycket missar i efterhand? På detta pass får ni ta del av
Upplands Väsby kommuns resa mot ett helt nytt GIS-system.

Författare: Helena Nyman, Upplands Väsby kommun
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3C. Ett GIS-införande i praktiken