3D. Solkarta Stockholms län – en solskenshistoria

Projektet innebar beräkning av solenergipotential för samtliga takytor i 21
kommuner i Stockholms län samt för Håbo kommun. Solenergipotentialberäkningarna
gjordes med hjälp av verktyget UMEP i programvaran QGIS.
Som indata i beräkningarna användes höjdmodeller för takytorna, vilka skapades
utifrån laserdata och i vissa fall utifrån 3D-polygoner. Även meteorologiska
data (STRÅNG-data från SMHI) i form av timvärden för såväl global-,
direkt- och indirekt solinstrålning samt för lufttryck och temperatur under
tio års tid inkluderades i beräkningarna. En webbapplikation skapades för
visualisering av resultatet på webben med möjlighet att visa information om
solenergipotential för respektive takyta De stora datamängderna i projektet
krävde mycket processande för att anpassas till solenergiberäkningsmodellen
samt för att sammanfogas efter utförda beräkningar, ett arbete som
till stor del automatiserades med hjälp av ArcGIS Modelbuilder. Projektet
omfattade mycket metodutveckling.

Författare: Duncan McConnachie, WSP Sverige
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3D. Solkarta Stockholms län - en solskenshistoria