3D-strategi för Geodata” förstudie inom Smart Built Environment

Det övergripande syftet med projektet är att hitta strategier för förbättrad samverkan mellan intressenterna som använder och förädlar 3D-geodata och att ta fram ett bra faktaunderlag för arbetet i ett huvudprojekt som vi räknar med ska starta under hösten. I förstudien intervjuas viktiga aktörer för att ge en beskrivning av nuläge och utmaningar/problemområden och för att visa hur olika nationella och internationella producenter arbetar. En inventering av befintliga standarder genomförs också. Den stora utmaning är framförallt att se på hur vi kan integrera Geodata/GIS-världen med BIM. Vi har ambitionen att se på geodataförsörjningen i hela kedjan från geodataproducenten, över idé och planeringsfasen, genom myndighetsprocesserna och byggfasen till förvaltningen av den byggda miljön.

Författare: Allan Almqvist, Malmö stad
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,