4A. Drive me – med autopilot in i framtiden

De första bilarna i Volvos Drive Me projekt kommer att rulla ut på Göteborgs
vägar under 2017. Självkörande bilar ställer höga krav på data, sensorer och
infrastruktur. Dessutom kommer självkörande bilar ge samhälleliga och ekonomiska
fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.

Författare: Anders Eugensson, Volvo Car Corporation
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4A. Drive me - med autopilot in i framtiden