4C. Översiktsplan enligt Boverkets nya begreppsmodell

Fördelarna och även svårigheter med den nya begreppsmodellen. Örebro
försöker lägga upp databasen så att man efter antagandet av översiktsplanen
enkelt kan börja arbeta med på nästa generations översiktsplan. Örebro
satsar även på att inte ha pappersdokument och PDF, utan bara webbsidor
och interaktiv karta.

Författare: Anita Iversen, Örebro kommun
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4C. Översiktsplan enligt Boverkets nya begreppsmodell