5C. BIM möter geodata på Trafikverket

Trafikverket är genom sin roll som landets största beställare av infrastrukturanläggningar
en stor användare och producent av både anläggningsdata/
BIM och geografiska underlagsdata/Geodata. Historiskt sett kommer
BIM från projekterings- och byggnadsprocessen medan Geodata har sin
bakgrund i GIS och samhällsbyggnadsprocessen. Det har lett till att olika
standarder och tekniker används vilket försvårar för användandet och kombinationen
av data. Det saknas också kunskap och förståelse för de skillnader
som finns, varför de finns och hur de kan överbryggas. I presentationen visar
vi hur Trafikverket arbetar med dessa frågor och hur vi tror att informationsflödet
i ett trafikverksprojekt kommer att se ut i framtiden. Det handlar både
om tekniknära standardiseringsfrågor på nationell och internationell nivå
och om Trafikverkets informationsprocess för en anläggning i ett livscykelperspektiv.
I Trafikverkets övergripande BIM-grupp pågår arbete med att ta
fram en ”road map” som beskriver Trafikverkets inriktning för dessa frågor.
Som stöd för arbetet utgår vi från Trafikverkets engagemang i bland annat
innovationsprogrammet Smart Built Environment, Trafikverkets medverkan i
olika standardiseringsorgan samt i de interna verksamhetsutvecklingsprojekt
som alltmer inser vikten och värdet i informationen om våra anläggningar.

Författare: Peter Axelsson, Trafikverket
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5C. BIM möter geodata på Trafikverket

, ,