5E. Förnyat kartsortiment

Användningen av kartor är idag i första hand digital. Lantmäteriets kartsortiment
har sitt ursprung i tryckta kartor och det är nu dags att förändra detta.
Därför har arbetar Lantmäteriet med ett förändrat kartsortiment för att bättre
stödja digital användning, genom bland annat likrikta manér. Föredraget
presentera de förändringar av kartsortimentet Lantmäteriet jobbar med samt
vad det ska leda till.

Författare: Sara Stefansson och Sofia Stjernlöf, Lantmäteriet
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5E. Förnyat kartsortiment