5F. En PPP-tjänst för svenska förhållanden

Realtids PPP (Precise Point Positioning) brukar lanseras som en teknik som är mindre beroende av fasta referensstationer, men ger ännu inte samma prestanda som dagens teknik.Baserat på studier av ingående felkällor diskuteras vilken prestanda som bör vara möjlig att åstadkomma i en PPP-tjänst som baseras på ett tätt referensstationsnät som SWEPOS, och hur en optimal positionstjänst för Östersjön kan utformas.

Författare: Jan Johansson, Chalmers
Datum: 28 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation