5F. Från att äga data – till att öppna upp

Delningsekonomin skapar grunden för ett öppet ekosystem som förbättrar
för alla när de används av alla. Att underlätta samverkan mellan branscher,
organisationer och över gränser för att främja användandet av ”location
data” och tjänster som gynnar alla. Detta är vad HERE vill förverkliga. Redan
nu använder sig HERE av öppen data från Trafikverket (NVDB) och den så
kallade TN-ITS servicen som är en nedladdningstjänst där HERE snabbt kan
ta in de förändringar som sker i det svenska vägnätet, t.ex. hastighetsförändringar.
Sverige ligger i framkant och HERE kommer att berätta mer om hur
fler länder i Europa följer efter.

Författare: Gjermund Jakobsen, Here
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5F. Från att äga data - till att öppna upp