5F. Kataloger för öppna data och geodata

Allt mer data publiceras på internet. Det kan vara exempelvis data, API:er och
dokument. Krav kommer på att dessa resurser skall dokumenteras från flera
olika perspektiv. Användare ställer krav på att mer dokumentation av data
och tjänster finns. Hur kan jag hantera metadata där informationen är både
geografisk och öppen? Hur hänger ISO 19115, DCAT-AP och GEO-DCAT
samman? Hur kan jag skapa metadata en gång och göra denna tillgänglig
både för öppna data- och geodata-sektorn? Hur kan jag indexera min information
så den blir synlig i vanliga sökmotorer?

Författare: Michael Östling, MetaGIS
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5F. Kataloger för öppna data och geodata

, ,