5F. Lantmäteriets öppna geodata

Syftet är att presentera ett preliminärt resultat av Lantmäteriets regleringsbrevsuppdrag
kring öppna geodata. Syftet är även att lyfta fram den nytta
som användarna av Lantmäteriets öppna geodata upplever samt vilka framtida
behov de har av öppna geodata. Resultatet av den forskningsstudie som
genomförts av Handelshögskolan i Stockholm för att belysa samhällsnytta av
öppna geodata presenteras.

Författare: David Boman, Bobo Tideström och Mia Vallberg, Lantmäteriet
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5F. Lantmäteriets öppna geodata

, ,