5F. Korrelationer mellan baslinjer vid design och optimering av geodetiska GNSS-nät

Vid planering av ett geodetiskt nät är det lämpligt att genomföra en optimering av dess design med avseende på olika kvalitetskriterier. Om nätet ska mätas med GNSS-teknik bör man ta hänsyn till att många av baslinjerna blir korrelerade, eftersom om dessa korrelationer negligeras får det resulterande nätet en orealistiskt hög kvalitet. Denna studie avser att undersöka korrelationens betydelse vid optimering av GNSS-nät. Denna metod kommer att tillämpas på det befintliga GPS-nätet vid Lilla Edet.

Författare: Mohammad Amin Alizadeh-Khameneh, KTH
Datum: 28 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation