Appifieringen – den nya trenden och hur den påverkar dig

Användarna finns i en värld av appar som gör dem mer produktiva eller kanske bara glada. I den världen måste vi alla finnas med våra kartappar som är enkla att installera och använda, och som gör verklig nytta för både individ och verksamhet. För finns man inte på AppStore och Google Play – ja, då finns man liksom inte. Trenden kallas ”appifiering” och är här för att stanna.

Författare: Erik Lassyms, Esri Sverige
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,