Får jag lov? – mot automatiserade bygglov. Ett Vinnova-projekt

Det är brist på bostäder och plan- och bygglovsprocessen måste effektiviseras så att det går snabbare från idé till färdig bostad.Tre kommuner har tillsammans med BTH & Boverket fått medel från Vinnova för en förstudie för projektet Får jag lov? som ska ta fram e-tjänster som automatiserar delar el hela handläggningen av bygglov.Förstudien görs våren 2016. Därefter finns möjlighet att söka medel för steg 2 – utveckling av faktiskta e-tjänster.Vi informerar om projektet o om nästa steg.

Författare: Maria Rydqvist, Boverket
Datum: 19 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , ,