Beslutsstöd och marknadsföring i 3D för smarta städer

Presentation avser att visa hur interaktiv 3D kan användas för att skapa en gemensam bild av planerade investeringar i samband med budgetplanering och för uppföljning av projekt för ökat bostadsbyggande i kommunen. Även för att effektivt användas för i marknadsföring av kommunen på mässor som Business Arena och MIMPIM. Praktiska exempel kommer att uppvisas.

, ,