c/o City -Ekosystemtjänster i stadsplanering

c/o City är ett Vinnova finansierat projekt med Stockholm stad som projektledare. Inom projektet finns det ett flertal aktörer som arbetar med hållbar planering och hållbart byggande. c/o City vill lyfta fram värdet av naturen i staden. De ekologiska, sociala och ekonomiska värdena. Vi vill formulera en ny vision om hur framtidens städer ska se ut.

Författare: Tobias Edman, Geografiska Informationsbyrån
Datum: 18 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,