Rörelsekontroller via satellit eller traditionell teknik?

Rörelsekontroller av mark och byggnader har lång tradition i Göteborg. Den centrala staden sätter sig, i varierande grad. WSP har lång erfarenhet av traditionell sättningsavvägning, monitorerar rörelser i plan och har nyligen startat kontroller med satellitteknik. Vad kan man få ut av de olika teknikerna? Hur fungerar det?

Författare: Sara Wahlund, WSP Sverige AB
Datum: 18 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, , ,